Knjižničarka

Jasna Bačani

+386 (0)2 654-42-07
jasna.bacani@guest.arnes.si

Urnik izposoje

 • Pesnica: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 15.00, v sredo od 11.00 do 15.00.
 • Pernica: v sredo od 7.00 do 10.00.
 • Knjižnica je zaprta, kadar v njej poteka pouk ali kadar knjižničarka izvaja pouk v razredu.

Knjižnični red

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

 • Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
 • Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.
 • Izkaznica ni prenosljiva.

ROK IZPOSOJE

 • Uporabniki si lahko knjige (poučne in leposlovne) izposodijo za 14 dni.
 • Rok izposoje si lahko podaljšajo za 14 dni ali več, če po izposojeni knjigi nihče ne povprašuje.

ČITALNIŠKO GRADIVO

 • Čitalniško gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji in nekateri priročniki) lahko uporabniki uporabljajo le v čitalnici. Na dom si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek.

SERIJSKE PUBLIKACIJE

 • Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, učenci jih lahko berejo v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (CD-ji in DVD-ji)

 • CD-ji in DVD-ji se načeloma izposojajo le v učilnice za uporabo pri pouku.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 • Medknjižnična izposoja je možna z vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 • S knjižničnim gradivo je potrebno skrbno ravnati.
 • Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
 • Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA

 • Za potrebe učencev sta v knjižnici računalnika z dostopom do interneta.
 • Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva v katalogu knjižnic in šolsko delo.
 • Če na delo z računalnikom čaka več učencev, je uporaba računalnika omejena na 15 minut.
 • Ni dovoljena uporaba internetnih klepetalnic, igranje računalniških igric, obiskovanje spornih strani vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov, nameščanje programov.
 • S strojno opremo ravnamo previdno.
 • Knjižničarkina informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

 • Vstopamo obuti v copate, učenci pred pričetkom pouka pustite čevlje pred vhodom v knjižnico, v času pouka v garderobnih omarah.
 • Šolske torbe in oblačila odložite na garderobna stojala.
 • Vstopamo tiho in pozdravimo.
 • S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno in odgovorno.
 • Pogovarjamo se tiho, ne motimo drugih učencev.
 • Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Po knjižnici hodimo mirno in počasi.
 • Odpirate lahko le omare za periodiko (serijske publikacije).
 • Če knjižničnega reda ne upoštevate, se vam za ta dan odreče vstop v knjižnico.

Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence osnovne šole brezplačna , za učence 1., 2. in 3. razreda so brezplačni tudi delovni zvezki.

Na eni izmed spodnjih povezav lahko izberete ponudnika delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023. Ponudniki so se odločili, da ne bodo tiskali katalogov in naročilnic. Vso naročanje bo potekalo preko spleta ali osebno v trgovini. Na našo šolo so se obrnili štirje ponudniki.

Učenci si učbenike izposodijo prvi teden v šolski knjižnici, delovne zvezke (1., 2. in 3. razred) pa prejmejo prvi šolski dan v svoji učilnici.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (ob koncu prvega leta uporabe učbenika poravnate nabavno ceno učbenika, ob koncu drugega leta uporabe učbenika dve tretjini nabavne cene učbenika in po tretjem letu uporabe učbenika eno tretjino cene učbenika).

Več o učbeniških skladih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Bralna značka

 • Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjate s svojimi učiteljicami, učenci od 6. do 9. razreda pa s knjižničarko.
 • Bralna značka se zaključi konec aprila.
 • Učenci si za branje izberete knjige primerne svoji starosti. Če ste pri izbiri knjig v dvomih, se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.

Eko bralna značka

 • Za priznanje eko bralne značke učenci preberete najmanj 2 knjižni deli z ekološko vsebino.
 • Učenci od 1. do 5. razreda predstavite vsebino knjig svoji učiteljici, učenci 6. do 9. razreda pa knjižničarki.
 • Pri izbiri knjig se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.
 • Branje za eko bralno značko se zaključi konec aprila.

Medgeneracijsko branje mladinskih del

Naša šola se bo tudi v tem šolskem letu pridružila projektu MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH DEL. Projekt omogoča Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, ki sodelujočim nekatere knjige tudi podari.

K sodelovanju vabimo učence 3. triletja, starše, stare starše, učitelje in ostale delavce šole. Osnovni cilj tega projekta je spodbujanje branja. Sodelujoči bomo izbrano knjigo prebrali in se o njej sproščeno pogovorili.

Prijave, ideje in vprašanja pošljite na elektronski naslov: jasna.bacani@guest.arnes.si

Dejavnosti, povezane z branjem

Mednarodni projekt povezuje slovenske in hrvaške osnovnošolske knjižnice. Cilji projekta so razvoj bralnih sposobnosti in veščin, promocija šolske knjižnice, razvoj različnih vrst pismenosti, promocija slovenske mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, spoznavanje hrvaške mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, bogatenje jezika in razvoj kritičnega mišljenja, usvajanje raziskovalnega dela in promocija evropske identitete.

Knjižničarji in učitelji učencem na glas beremo prevedeno otroško in mladinsko književnost sosednje države. Berejo tudi učenci, nakar poustvarjajo na podlagi lastnega doživetja prebranega.

Naša partnerska šola je OŠ Darda iz Darde, ki leži severno od Osijeka. Tretješolci partnerske šole bodo v šolskem letu 2022/2023 brali Tu blizu živi deklica, avtorice Ide Mlakar Črnič, mi smo za sedmošolce izbrali v slovenščino prevedeno knjigo Srečni dnevi, hrvaškega avtorja Mira Gavrana, za učence 1. triletja pa slikanice hrvaškega avtorja Kašmirja Huseinovića. V projektu bodo sodelovali učenci 7.b razreda z učiteljico slovenščine Mihaelo Fike in učenci v oddelku podaljšanega bivanja v Pernici z učiteljico Tamaro Rakovič.

Stike smo navezali z izmenjavo božično-novoletnih voščilnic. V mesecu maju načrtujemo srečanje sodelujočih učencev na naši šoli.

9. 11. 2022 smo za vzpodbudo za branje medse povabili pisateljico in pesnico Natašo Konc Lorenzutti.

Že v mladosti je čutila, da želi postati pisateljica ali učiteljica, a je najprej postala igralka v gledališču. Potem je postala mama petim otrokom. Pravi, da je to njen prvi, najpomembnejši poklic. Materinstvo je botrovalo, da je začela pisati za otroke. Postala je pisateljica in za nekaj časa tudi učiteljica.

Njene zgodbe se dogajajo na podeželju, da uravnoteži večino mladinskih zgodb, postavljenih v mestno okolje. Ideje dobiva v družini, v šoli svojih otrok in v šoli, v kateri je delala. Vendar njene zgodbe niso posnetek resničnosti, so nekje vmes med domišljijo in resničnostjo, a vsaki zgodbi je tudi delček nje.

Pred obiskom pisateljice so učenci spoznali, da so njene knjige polne dogodivščin, zgodbe so iskrive, nagajive in v prav vsaki se najde sporočilna vrednost.

Izvedla je dva nastopa, za mlajše in starejše učence. Tretješolci so pod mentorstvom Božene Arnejčič odigrali tri kratke dramske igre po zgodbah Kakšno drevo zraste iz mačka, Delo je lahko veselo, Poskusna država.

Njen nastop nas je navdušil. Lahko bi ga primerjali z uravnoteženim obrokom. Vsega je bilo ravno prav. S pomočjo kamišibaja je pripovedovala svoje zgodbe in basni, tako mimo grede se je prelevila v vlogo učiteljice in učence podučila, kaj je basen, kaj pravljica, potem je v svojo igro povabila nekaj učencev. Bila je hudomušna, tako kot so njene knjige. Pa tudi zapela nam je. Lepo smo se imeli.

Dan zlatih knjig

»Dobra knjiga je zlata knjiga,« je dejal znani slovenski pisatelj France Bevk. Zato 17. septembra, na dan njegovega rojstva in smrti,  praznujemo dan zlatih knjig.

Na ta dan se tudi začne branje za Bralno značko in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto poskrbi za obdaritev prvošolcev. Letos so podarili slikanico Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib pisateljice Ide Mlakar Črnčič z ilustracijami Kristine Krhin.

V petek, 27. 5. 2022, ob 17. uri, smo se začele zbirati in pripravljati na branje knjige Janje Vidmar STVOR. Noč  smo preživele v branju, druženju, ustvarjanju, pred spanjem pa smo si ogledale film Gremlini.

Naše druženje je prekinil »blisk in grom in dež in toča » … Naključje? Ne …Narava je pomagala pri popolnem doživetju branja grozljivke.

Zaspale smo pozno, ob odhodu pa si obljubile, da se v naslednjem šolskem letu ponovno družimo.

Knjižničarka Jasna Bačani in učiteljica Tatjana Dvoršak

Projekt je osnovalo Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo. Ti dvoji tudi prispevajo knjige iz svoje zaloge. Osrednja cilja projekta sta več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja. Ob branju mladinskih knjig želimo povezati mlade bralce 3. triletja OŠ, srednješolce in odrasle bralce.

Na srečanju, izvedenem 20. 1. 2022, nas je družila knjiga Jaz sem Andrej, avtorja Vinka Möderndorferja. Knjiga je ponudila zelo dobro izhodišče za pogovor o odnosih v družini.

Projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu so pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zveza splošnih knjižnic. Cilji tega projekta so učencem predstaviti pomen branja, splošno knjižnico, spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi in šolami, promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja.

9. 11. 2021 smo obiskali Knjižnico Pesnica, enoto Mariborske knjižnice, tako kot običajno. Pričakala nas je knjižničarka in vodja Knjižnice Šentilj, Sabina Kotnik. Učencem je predstavila projekt, storitve Mariborske knjižnice (mCOBISS, Audibook …) in jih povabila k obisku splošnih knjižnic. Motivirala jih je za branje podarjene knjige pisatelja Vinka Möderndorferja, Jaz sem Andrej.

Obisk knjižnice je bil učencem všeč, z zanimanjem so sodelovali, predstavitev knjige jih je pritegnila.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.