Knjižničarka

Jasna Bačani

+386 (0)2 654-42-07
jasna.bacani@guest.arnes.si

Urnik izposoje

 • Pesnica: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 15.00, v sredo od 11.00 do 15.00.
 • Pernica: v sredo od 7.00 do 10.00.
 • Knjižnica je zaprta, kadar v njej poteka pouk ali kadar knjižničarka izvaja pouk v razredu.

Knjižnični red

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

 • Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
 • Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.
 • Izkaznica ni prenosljiva.

ROK IZPOSOJE

 • Uporabniki si lahko knjige (poučne in leposlovne) izposodijo za 14 dni.
 • Rok izposoje si lahko podaljšajo za 14 dni ali več, če po izposojeni knjigi nihče ne povprašuje.

ČITALNIŠKO GRADIVO

 • Čitalniško gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji in nekateri priročniki) lahko uporabniki uporabljajo le v čitalnici. Na dom si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek.

SERIJSKE PUBLIKACIJE

 • Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, učenci jih lahko berejo v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (CD-ji in DVD-ji)

 • CD-ji in DVD-ji se načeloma izposojajo le v učilnice za uporabo pri pouku.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 • Medknjižnična izposoja je možna z vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 • S knjižničnim gradivo je potrebno skrbno ravnati.
 • Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
 • Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA

 • Za potrebe učencev sta v knjižnici računalnika z dostopom do interneta.
 • Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva v katalogu knjižnic in šolsko delo.
 • Če na delo z računalnikom čaka več učencev, je uporaba računalnika omejena na 15 minut.
 • Ni dovoljena uporaba internetnih klepetalnic, igranje računalniških igric, obiskovanje spornih strani vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov, nameščanje programov.
 • S strojno opremo ravnamo previdno.
 • Knjižničarkina informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

 • Vstopamo obuti v copate, učenci pred pričetkom pouka pustite čevlje pred vhodom v knjižnico, v času pouka v garderobnih omarah.
 • Šolske torbe in oblačila odložite na garderobna stojala.
 • Vstopamo tiho in pozdravimo.
 • S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno in odgovorno.
 • Pogovarjamo se tiho, ne motimo drugih učencev.
 • Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Po knjižnici hodimo mirno in počasi.
 • Odpirate lahko le omare za periodiko (serijske publikacije).
 • Če knjižničnega reda ne upoštevate, se vam za ta dan odreče vstop v knjižnico.

Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence osnovne šole brezplačna , za učence 1., 2. in 3. razreda so brezplačni tudi delovni zvezki.

Na eni izmed spodnjih povezav lahko izberete ponudnika delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/2024. Ponudniki so se odločili, da ne bodo tiskali katalogov in naročilnic. Vso naročanje bo potekalo preko spleta ali osebno v trgovini. Na našo šolo so se obrnili štirje ponudniki. Razvrščeni so po abecednem vrstnem redu.

Učenci si učbenike izposodijo prvi teden v šolski knjižnici, delovne zvezke (1., 2. in 3. razred) pa prejmejo prvi šolski dan v svoji učilnici.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (ob koncu prvega leta uporabe učbenika poravnate nabavno ceno učbenika, ob koncu drugega leta uporabe učbenika dve tretjini nabavne cene učbenika in po tretjem letu uporabe učbenika eno tretjino cene učbenika).

Več o učbeniških skladih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Bralna značka

 • Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjate s svojimi učiteljicami, učenci od 6. do 9. razreda pa s knjižničarko.
 • Bralna značka se zaključi konec aprila.
 • Učenci si za branje izberete knjige primerne svoji starosti. Če ste pri izbiri knjig v dvomih, se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.

Eko bralna značka

 • Za priznanje eko bralne značke učenci preberete najmanj 2 knjižni deli z ekološko vsebino.
 • Učenci od 1. do 5. razreda predstavite vsebino knjig svoji učiteljici, učenci 6. do 9. razreda pa knjižničarki.
 • Pri izbiri knjig se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.
 • Branje za eko bralno značko se zaključi konec aprila.

Medgeneracijsko branje mladinskih del

Naša šola se bo tudi v tem šolskem letu pridružila projektu MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH DEL. Projekt omogoča Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, ki sodelujočim nekatere knjige tudi podari.

K sodelovanju vabimo učence 3. triletja, starše, stare starše, učitelje in ostale delavce šole. Osnovni cilj tega projekta je spodbujanje branja. Sodelujoči bomo izbrano knjigo prebrali in se o njej sproščeno pogovorili.

Prijave, ideje in vprašanja pošljite na elektronski naslov: jasna.bacani@guest.arnes.si

Dejavnosti, povezane z branjem

Članici interesne dejavnosti Bralna čajanka Lara Pečar in Evelina Lorber  sta ob svetovnem dnevu knjig izdelali dva plakata. Prvi odgovarja na vprašanje, zakaj praznujemo svetovni dan knjig 23. aprila, drugi zastavlja učencem knjižne uganke.

Letošnje šolsko leto je za nas Partljičevo leto. Pri knjižničnih urah in krožku Bralna čajanka smo brali njegove črtice iz knjig Hotel sem prijeti sonce in Slišal sem kako raste trava. Pri pouku zgodovine so si ogledali film Moj ata, socialistični kulak. Učenci dramskega krožka so pod mentorstvom učiteljice Božene pripravili gledališko igro. Dramsko besedilo je pod mentorstvom učiteljice Božene Arnejčič napisala osmošolka Julija Rečnik. Uporabili sta črtice Zizek, Pogled z domačega praga ali dialektika in O moji prvi polporoki. Izdelali smo več plakatov o njegovem delu, ki so napovedovali zaključni dogodek – Bralna značka s Tonetom Partljičem.

Pisatelja, ki je nekoč, tako kot mi, gulil šolske klopi na naši pesniški šoli, smo gostili 28. marca 2024 v Kulturni dvorani Toneta Partljiča.

Spoznali smo, da je pisatelj in učitelj, ki zelo dobro ve, kako učencem približati literaturo. Z zanimanjem smo poslušali njegove zgodbe. Seveda pa brez gledališča ni šlo. »En dva tri« smo pod njegovim vodenjem odigrali odlomke iz pravljic Rdeča kapica, Sneguljčica in Pika Nogavička. Z njegovo pomočjo smo v treh dejanjih odigrali tudi tragedijo Romeo in Julija. Umetelno je potrkal na našo vest s priporočilom, naj ne obsojamo drugih, naj poskušamo razumeti ljudi in jim pomagati.

Njegove pripovedi so nas ne le nasmejale, ampak nas tudi poučile o moralnih vrednotah, o tem, kaj je prav in kaj narobe. S svojo ljubeznijo do branja in literature nas je opomnil, kako pomembno je veliko brati in raziskovati svet besed.

NOČ BRANJA ZA BRALCE OD 6. DO 9. RAZREDA

8. junija 2023 so v poznih popoldanskih in nočnih urah hodniki, učilnice in knjižnica OŠ Pesnica oživeli že drugič. Krivci za tokratni nočni živ žav so bili bralci od 6. do 9. razreda. Noči branja se je udeležilo 18 učencev.

Tri devetošolke Eva Simonič, Teja Lipar in Lara Potrč in sedmošolka Eva Metličar so na osnovi knjige V vranjem očesu, avtorja Shanea Peacocka, za naše mlade detektive pripravile sobo pobega. S skokom v pretekli čas smo se pridružili  mlademu Sherlocku Holmsu na v meglo zavitih londonskih ulicah leta 1967. Naša naloga je bila rešiti Sherlocka in Mohammada pred krivično obtožbo umora. Spretno zastavljene uganke so učence popolnoma prevzele, polni vneme so uspeli razrešiti skrivnostni primer.

Nismo se zadovoljili zgolj z eno detektivko. Vsak udeleženec noči branja si je na knjižni polici detektivk izbral eno zase in se posvetil samostojnemu branju. Po prebranem odlomku so učenci poustvarjali. Nadaljevali so zgodbo, ilustrirali in pripovedovali, intervjuvali junake knjige … vse z namenom pritegniti vrstnike k branju predstavljene knjige. Sledilo je glasovanje za najboljšo detektivko. Nastali seznam lahko najdete v šolski knjižnici.

Noč smo zaključili v družbi detektivov na velikem filmskem platnu.

Spalnico smo si z blazinami in s spalnimi vrečami uredili v telovadnici. Med šepetanjem in hihitanjem se je počasi prikradel spanec. Bilo je že pozno oziroma zgodaj.

Učenci so zjutraj odšli k pouku navdušeni, polni novih načrtov in predlogov za naslednjo bralno noč.

Jasna Bačani in Tatjana Dvoršak

Obisk učencev iz OŠ Darda

Projekt Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice smo za to šolsko leto zaključili z obiskom učencev, knjižničarke in ravnatelja OŠ Darda na naši šoli. Dvodnevno srečanje je zajemalo predstavitev prebranega književnega dela, šole, kraja in ogled krajevnih znamenitosti.

Goste smo sprejeli v knjižnici. V slovenskem in hrvaškem jeziku sta jih nagovorila Marina Cehtl in Maks Torbarina. Rebeka Gajšek in Dominika Babič Vohar sta uprizorili pantomimo z naslovom Linija.

Obiskovalci so si ogledali obe šoli, matično in podružnično šolo ter  se ob ogledu znamenitosti sprehodili po starem mestnem jedru Maribora.

Povabili smo jih na noč branja za učence od 1. do 5. razreda. Uvod v ta dogodek je bila predstavitev dela obojih: prebrane knjige so učenci predstavili s kratkimi dramatizacijami, svojo šolo in svoj kraj so predstavili s pomočjo plakatov. Gostujoči učenci so se pomešali med ostale učence in sledili programu noči branja. Tudi prenočili so skupaj z nami, na blazinah in v spalni vreči v veliki skupni spalnici – telovadnici.

Drugi dan so prisostvovali kulturnemu utripu šole in vrtca: ogledali so si  naše gledališke igre, folklorna nastopa in nastope pevskih zborov.

Za vseh 15 tretješolcev iz OŠ Darda, ki so to leto sodelovali v projektu, so naši učenci iz 7. b izdelali spominske knjige in knjižno kazalo.

Spodbujanje branja ob sodelovanju s šolo iz sosednje države je bilo za učence prav posebno doživetje, zato bomo s projektom z veseljem nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.

Jasna Bačani, Mihaela Fike, Tamara Rakovič

10-letnica izvajanja projekta Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice

21. aprila 2023 smo v Sisku na Hrvaškem obeležili 10-letnico izvajanja mednarodnega projekta Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice. Organizatorja dogodka, Hrvatsko knjižničarsko društvo in Sekcija za školske knjižnice, ter soorganizatorja Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Sekcija za šolske knjižnice, so predstavili kontinuirano delo šolskih knjižničarjev z otroki in spodbudili udeležence k priključitvi k projektu, s katerim spodbujamo branje, promoviramo mladinsko književnost, širimo mednarodno sodelovanje in promoviramo slovensko identiteto.

Prireditev se je pričela s kulturno-umetniškim programom hrvaških in slovenskih učencev. Našo šolo in državo je zastopala projektna folklorna skupina z ritmično igro s kamni in z ljudskima plesoma Rašpla ter Požugana pod mentorstvom Lee Rumež. Skupino so sestavljale deklice 5. a in 7. a razreda.

Nadaljevali smo s književnim srečanjem štirih pisateljev za otroke in mladino, dveh iz Slovenije, Janje Vidmar in Majde Koren, ter dveh iz Hrvaške, Silvije Šesto in Kašmirja Huseinovića.

Na okrogli mizi so razpravljali o projektu, izmenjali izkušnje ter se dotaknili pomembnih tem, kot so položaj knjig za otroke, prevajanje in dostopnost kvalitetnih naslovov otroške književnosti. Sodelovali so predstavniki slovenskih in hrvaških državnih institucij, založnikov, prevajalcev in avtorjev.

Ogledali smo si razstavljene izdelke slovenskih in hrvaških učencev in se sprehodili po poteh kulturno-zgodovinskih znamenitosti mesta Siska.

Jasna Bačani

Mednarodni projekt povezuje slovenske in hrvaške osnovnošolske knjižnice. Cilji projekta so razvoj bralnih sposobnosti in veščin, promocija šolske knjižnice, razvoj različnih vrst pismenosti, promocija slovenske mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, spoznavanje hrvaške mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, bogatenje jezika in razvoj kritičnega mišljenja, usvajanje raziskovalnega dela in promocija evropske identitete.

Knjižničarji in učitelji učencem na glas beremo prevedeno otroško in mladinsko književnost sosednje države. Berejo tudi učenci, nakar poustvarjajo na podlagi lastnega doživetja prebranega.

Naša partnerska šola je OŠ Darda iz Darde, ki leži severno od Osijeka. Tretješolci partnerske šole bodo v šolskem letu 2022/2023 brali Tu blizu živi deklica, avtorice Ide Mlakar Črnič, mi smo za sedmošolce izbrali v slovenščino prevedeno knjigo Srečni dnevi, hrvaškega avtorja Mira Gavrana, za učence 1. triletja pa slikanice hrvaškega avtorja Kašmirja Huseinovića. V projektu bodo sodelovali učenci 7.b razreda z učiteljico slovenščine Mihaelo Fike in učenci v oddelku podaljšanega bivanja v Pernici z učiteljico Tamaro Rakovič.

Stike smo navezali z izmenjavo božično-novoletnih voščilnic. V mesecu maju načrtujemo srečanje sodelujočih učencev na naši šoli.

NOČ BRANJA ZA NAJ BRALCE OD 1. DO 5. RAZREDA

Vse do polnoči je bilo 17. maja 2023 v prostorih OŠ Pesnica živahno in ustvarjalno. Potekala je noč branja. Povabljeni so bili naj bralci od 1. do 5. razreda – tisti, ki so v tem šolskem letu prebrali vsaj 10 knjig. Ob 17. uri se je zbralo kar 63 učencev, 36 iz Pesnice in 27 iz Pernice. Na dogodek smo povabili tudi 5 gostujočih učencev iz OŠ Darda s Hrvaške. Z OŠ Darda sodelujemo v mednarodnem projektu Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice.

Po pozdravu naših gostov so učenci predstavili svoje delo v okviru omenjenega projekta. S kratkimi dramatizacijami so predstavili knjige, ki so jih prebrali, ter s pomočjo plakatov predstavili svojo šolo in svoj kraj.

Sledil je čas, namenjen pripovedovanju pravljic. Za to posebno priložnost smo povabili mojstrici pripovedovanja iz Mariborske knjižnice, Zdenko Gajser in Leo Hedl. Njune pravljice so nas popeljale v čarobni svet domišljije, ki nas je božal in zibal skozi eno šolsko uro. Po tem pravljičnem razvajanju so učenci izrazili svojo literarno-likovno kreativnost. Svoje mesto so našli v eni izmed šestih delavnic. Navdahnjeni z zgodbami, ki smo jih slišali, so učenci pisali nadaljevanja pravljic, ustvarjali narobe zgodbe, risali stripe ali pesnili. Nekateri so s svojimi ilustracijami oživili kamišibaj gledališče. Drugi so izdelovali naprstne lutke in pripravili predstavo, se prelevili v gledališke igralce, ustvarjali z uporabo likovne tehnike trganka ali sestavljali zgodbe s pomočjo igre Odkockaj zgodbo.

Po večerji so učenci ponosno predstavili svoja dela. Na hodniku prvega triletja so se zvrstili gledališki igralci, lutkarji in razstava nastalih izdelkov. Naši možgani so se razmigali, treba je bilo razgibati le še naša telesa, zato smo se oboroženi z lučkami odpravili na nočni pohod po temni okolici šole.

Bil je že čas za spanje, a ker je bila noč branja, smo z branjem tudi zaključili. Vsak je prižgal svojo nočno lučko in se potopil v svojo knjigo, ki jo je prinesel na dogodek. Noč je minila v hipu.

Zjutraj smo se zbudili že ob 6.00. Skupaj smo pospravili prostor, medsebojno delili vtise o doživetem in se odpravili na zajtrk. Zdelo se je, da je čas kar letel, saj je bil kmalu čas, ko smo hiteli nazaj v razrede, da ne bi zamudili pouka.

Noč branja je bila nepozabno doživetje. Ob odhodu so učenci že načrtovali, kdaj in kaj bodo brali, da se bomo v prihodnjem letu lahko spet družili na takšen prijeten način.

Marjetka Vaupotič z učiteljicami razrednega pouka in knjižničarka Jasna Bačani

V petek, 27. 5. 2022, ob 17. uri, smo se začele zbirati in pripravljati na branje knjige Janje Vidmar STVOR. Noč  smo preživele v branju, druženju, ustvarjanju, pred spanjem pa smo si ogledale film Gremlini.

Naše druženje je prekinil »blisk in grom in dež in toča » … Naključje? Ne …Narava je pomagala pri popolnem doživetju branja grozljivke.

Zaspale smo pozno, ob odhodu pa si obljubile, da se v naslednjem šolskem letu ponovno družimo.

Knjižničarka Jasna Bačani in učiteljica Tatjana Dvoršak

9. 11. 2022 smo za vzpodbudo za branje medse povabili pisateljico in pesnico Natašo Konc Lorenzutti.

Že v mladosti je čutila, da želi postati pisateljica ali učiteljica, a je najprej postala igralka v gledališču. Potem je postala mama petim otrokom. Pravi, da je to njen prvi, najpomembnejši poklic. Materinstvo je botrovalo, da je začela pisati za otroke. Postala je pisateljica in za nekaj časa tudi učiteljica.

Njene zgodbe se dogajajo na podeželju, da uravnoteži večino mladinskih zgodb, postavljenih v mestno okolje. Ideje dobiva v družini, v šoli svojih otrok in v šoli, v kateri je delala. Vendar njene zgodbe niso posnetek resničnosti, so nekje vmes med domišljijo in resničnostjo, a vsaki zgodbi je tudi delček nje.

Pred obiskom pisateljice so učenci spoznali, da so njene knjige polne dogodivščin, zgodbe so iskrive, nagajive in v prav vsaki se najde sporočilna vrednost.

Izvedla je dva nastopa, za mlajše in starejše učence. Tretješolci so pod mentorstvom Božene Arnejčič odigrali tri kratke dramske igre po zgodbah Kakšno drevo zraste iz mačka, Delo je lahko veselo, Poskusna država.

Njen nastop nas je navdušil. Lahko bi ga primerjali z uravnoteženim obrokom. Vsega je bilo ravno prav. S pomočjo kamišibaja je pripovedovala svoje zgodbe in basni, tako mimo grede se je prelevila v vlogo učiteljice in učence podučila, kaj je basen, kaj pravljica, potem je v svojo igro povabila nekaj učencev. Bila je hudomušna, tako kot so njene knjige. Pa tudi zapela nam je. Lepo smo se imeli.

Dan zlatih knjig

»Dobra knjiga je zlata knjiga,« je dejal znani slovenski pisatelj France Bevk. Zato 17. septembra, na dan njegovega rojstva in smrti,  praznujemo dan zlatih knjig.

Na ta dan se tudi začne branje za Bralno značko in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto poskrbi za obdaritev prvošolcev. Letos so podarili slikanico Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib pisateljice Ide Mlakar Črnčič z ilustracijami Kristine Krhin.

Projekt je osnovalo Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo. Ti dvoji tudi prispevajo knjige iz svoje zaloge. Osrednja cilja projekta sta več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja. Ob branju mladinskih knjig želimo povezati mlade bralce 3. triletja OŠ, srednješolce in odrasle bralce.

Na srečanju, izvedenem 20. 1. 2022, nas je družila knjiga Jaz sem Andrej, avtorja Vinka Möderndorferja. Knjiga je ponudila zelo dobro izhodišče za pogovor o odnosih v družini.

Projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu so pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zveza splošnih knjižnic. Cilji tega projekta so učencem predstaviti pomen branja, splošno knjižnico, spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi in šolami, promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja.

9. 11. 2021 smo obiskali Knjižnico Pesnica, enoto Mariborske knjižnice, tako kot običajno. Pričakala nas je knjižničarka in vodja Knjižnice Šentilj, Sabina Kotnik. Učencem je predstavila projekt, storitve Mariborske knjižnice (mCOBISS, Audibook …) in jih povabila k obisku splošnih knjižnic. Motivirala jih je za branje podarjene knjige pisatelja Vinka Möderndorferja, Jaz sem Andrej.

Obisk knjižnice je bil učencem všeč, z zanimanjem so sodelovali, predstavitev knjige jih je pritegnila.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.