Hišni red

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Pesnica (Ur. objave s spremembami 9.5.2008) ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l. 81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel hišni red.

Osnovna šola Pesnica določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

  • splošne določbe
  • območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor
  • poslovni čas in uradne ure
  • uporaba šolskega prostora
  • organizacija nadzora
  • ukrepi za zagotavljanje varnosti
  • vzdrževanje reda in čistoče
  • prehodne in končne določbe

Šolski red, Pravice in dolžnosti

Pravice učencev so povezane z dolžnostmi in odgovornostmi učencev. Neupoštevanje dolžnosti, odgovornosti in pravil pomeni kršitev, ki ji sledi določen postopek, vzgojni ukrep ali administrativni ukrep, kar je zapisano v šolskem redu.

Vzgojni ukrepi 

Učencu zaradi kršitev pravil šolskega reda razrednik izreče vzgojni ukrep ali pa razrednik pripravi pisno obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Razrednik vodi mapo vzgojnih ukrepov in opominov in jih beleži v mapo o učencu.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.