Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan.

Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Če si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, torej postane zanj obvezen.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa 3 leta, torej od 4. do 6. razreda.

Ponujamo nabor naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuji jezik nemščina, umetnost, računalništvo, tehnika in šport.

Priporočamo, da se učenci odločijo za nemščino kot drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, če so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda) ali pa strnjeno do 9. razreda, kot obvezni izbirni predmet.

Učenci od 7.do 9. razreda si lahko izberejo neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik francoščina.

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

Izvajanje pouka neobveznih izbirnih predmetov

NIP se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času po pouku.

Ocenjevanje neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost  morajo starši opravičiti.

Sprememba neobveznega izbirnega predmeta

Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.